Психологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања

2. недеља
предавање - Рекапитулација досадашњег градива из перцепције

3. недеља
предавање - Теоретски приступи визуелном опажању - 1.део

4. недеља
предавање - Теоретски приступи визуелном опажању - 2. део

5. недеља
предавање - Опажање боје, светлине и осветљења - 1. део

6. недеља
предавање - Опажање боје, светлине и осветљења - 2. део

7. недеља
предавање - Структура ретиналне слике

8. недеља
предавање - Опажање простора - 1. део

9. недеља
предавање - Опажање простора - 2. део

10. недеља
предавање - Опажање кретања - 1. део

11. недеља
предавање - Опажање кретања - 2. део

12. недеља
предавање - Рекапитулација основних перцептуалних тема

13. недеља
предавање - Консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Palmer, S. (1999). Vision Science: Photons to Phenomenology. Cambridge: Bradford.
Goldstein, E.B. (2005). Blackwell Handbook of Sensation & Perception. Oxford: Blackwell.
Општа допунска литература
Изабрани чланци из савремене литературе из опажања боја, простора и кретања из часописа Perception, Vision Research, Journal of Experimental Psychology: Human perception and Performance, Perception & Psychophysics, и други.
↑↑↑