Психологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање и договор о раду
- Кратки увод у начин рада и обавезе студената - Договор о роковима - Преглед тема које ће се обрађивати Отворена питања у вези са когнитивном развоју - Која су отворена питања? - Који одговори се нуде на кључна отворена питања когнитивног развоја

2. недеља
предавање - Различита схватања културе
- Различита разумевања појма културе - Ране антрополошке студије и интересовање за утицај културе на развој - Превазилажење етноцентризма

3. недеља
предавање - Крос-културна истраживања
- Ране крос-културне студије - Ограничења раних крос-културних студија - Промена у приступу истраживања утицаја културе на људски развој

4. недеља
предавање - Биолошки оквир у оквиру којег култура делује на развој
- Еволуциона психологија - Универзалије људског развоја - Како култура утиче на развој?

5. недеља
предавање - Култура и људски развој: Концепција Виготског (1)
- Основне претпоставке - Основни појмови (културне алатке, медијација, интернализација/екстернализација) - Значај језика

6. недеља
предавање - Култура и људски развој: Концепција Виготског (2)
- Типична питања о људском развоју којима се бави теорија Виготског - Преглед критика упућених теорији Виготског - Јаке и слабе стране теорије Виготског

7. недеља
предавање - Преглед неовиготскијанских теорија
- Које су претпоставке теорије Виготског задржане у оквиру неовиготскијанске теорија - Преглед најутицајнијих неовиготскијанских теорија

8. недеља
предавање - Култура и људски развој: Колова концепција (1)
- Основне претпоставке - Појам „културних инструмената“ - Добре и слабе стране

9. недеља
предавање - Култура и људски развој: Колова концепција (2)
- Дискусија о основним претпоставкама и појмовима - Дискусија о добрим странама и ограничењима

10. недеља
предавање - Култура и људски развој: Валсинерова концепција (1)
- Основне претпоставке - Основни појмови - Добре и слабе стране

11. недеља
предавање - Култура и људски развој: Валсинерова концепција (2)
- Дискусија о основним претпоставкама и појмовима - Дискусија о добрим странама и ограничењима

12. недеља
предавање - Људски развој између еволуције и културе
- Покушај интеграције биолошких и културних утицаја на људски развој - Отворена питања

13. недеља
предавање - Излагање и дискусија
Студенти излажу своје семинарске радове (Powepoint презентација обавезна) у оквиру 30 минута, а затим одговарају на питања колега и наставника

14. недеља
предавање - Излагање и дискусија
Студенти излажу своје семинарске радове (Powepoint презентација обавезна) у оквиру 30 минута, а затим одговарају на питања колега и наставника

15. недеља
предавање - Излагање и дискусија
Студенти излажу своје семинарске радове (Powepoint презентација обавезна) у оквиру 30 минута, а затим одговарају на питања колега и наставника
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Lerner, R. (2006). Developmental Science, Developmental Systems, and Contemporary Theories of Human Development. In: W. Damon & R. Lerner (Eds.). Handbook of Child Psychology, Vol. 1, Theoretical Models of Human Development. Wiley & Sons, p. 1-18
Shweder, R.A. et al. (2006).The Cultural Psychology of Development: One Mind, Many Mentalities. In: W. Damon & R. Lerner (Eds.). Handbook of Child Psychology, Vol. 1, Theoretical Models of Human Development. Wiley & Sons, p. 716-793
Cole, M. (2006). Culture and Cognitive Development in Phylogenetic, Historical, and Ontogenetic Perspective. In: W.Damon, R.Lerner, D.Kuhn & R.S.Siegler(Eds.). Handbook of Child Psychology, Vol.2, Cognition,Perception,and Language. Wiley, p. 636-687
Cole, M. (1996). Cultural Psychology: A once and future discipline. Harvard University Press, Cambridge
Valsiner, J. (2007). Culture in Mind and Societies: Foundations of Cultural Psychology. Sage Publication, New Delhi, London
Valsiner, J. & Rosa, A. (Eds.) (2007). The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology. Cambridge University Press, Cambridge (odabrani delovi)
20 изворних текстова из научних часописа или књига изабраних од стране студента у зависности од интересовања студента
↑↑↑