Психологија

Курс:
Визуелна перцепција (мастер)
У оквиру предмета: Визуелна перцепција
Предавачи: др Дејан Тодоровићредовни професор
др Слободан Марковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: а. Психофизика и феноменологија (перцепција боје, форме, простора, кретања) б. Неурофизиологија визуелне перцепције (светлост, око, мрежњача, путеви, визуелни кортекс) в. Теорије опажања (класичне теорије, савремени приступи и модели)
Циљ изучавања курса: 1. Упознавање са најновијим истраживањима визуелне перцепције. 2. Дубље разумевање неурофизиолошке и биолошке димензије визуелног опажања. 3. Упознавање са савременим теоријским приступима опажању.
Предуслови за полагање: Веома се препоручује знање енглеског језика ради коришћења неопходне стране литературе.
Облици наставе: Обавезно присуствовање и активно учествовање на предавањима и вежбама.
План курса:

1. недеља
предавање - УВОД
Упознавање са структуром курса.

1. недеља
вежбе - УВОД
Договор о раду.

2. недеља
предавање - ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
Осети и опажаји. Проксимални и дистални стимулуси. Константности и илузије. Психофизика, феноменологија, неурофизиологија. Феномени и теорије.

2. недеља
предавање - ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
Дискусија везана за основне појмове. Рекапитулација неурофизиолошких основа визуелне перцепције.

3. недеља
предавање - ПЕРЦЕПЦИЈА ПРОСТОРА - 1. део
1. Перцепција места и оријентације. Најновији налази. Теорије.

3. недеља
вежбе - ПЕРЦЕПЦИЈА ПРОСТОРА - 1. део
Експериментална демонстрација: илузије места и оријентације.

4. недеља
предавање - ПЕРЦЕПЦИЈА ПРОСТОРА - 2.део
2. Перцепција дубине. Најновији налази. Теорије.

4. недеља
вежбе - ПЕРЦЕПЦИЈА ПРОСТОРА - 2. део
Експериментална демонстрација: стереоскопија.

5. недеља
предавање - ПЕРЦЕПЦИЈА КРЕТАЊА - 1. део
1. Перцепција реалног кретања. Најновији налази. Теорије.

5. недеља
вежбе - ПЕРЦЕПЦИЈА КРЕТАЊА - 1. део
Део 1: Дискусија најновијих резултата истраживања перцепције кретања. Део 2: Усмена презентација изабране теме (максимално три студента)

6. недеља
предавање - ПЕРЦЕПЦИЈА КРЕТАЊА - 2. део
2. Илузије кретања. Најновији налази. Теорије.

6. недеља
вежбе - ПЕРЦЕПЦИЈА КРЕТАЊА - 2. део
Део 1: Гледање филма и дискусија. Део 2: Усмена презентација изабране теме (максимално три студента)

7. недеља
предавање - ПЕРЦЕПЦИЈА БОЈА - 1.део
1. Перцепција ахроматских боја. Константности и илузије светлине. Новији налази. Теорије.

7. недеља
вежбе - ПЕРЦЕПЦИЈА БОЈА - 1.део
Део 1: Експериментална демонстрација илузија светлине. Део 2: Усмена презентација изабране теме (максимално три студента)

8. недеља
предавање - ПЕРЦЕПЦИЈА БОЈА - 2. део
2. Перцепција хроматских боја. Најновији налази. Теорије.

8. недеља
вежбе - ПЕРЦЕПЦИЈА БОЈА - 2. део
Део 1: Експериментална демонстрација перцепције боја: контраст и накнадне слике. Део 2: Усмена презентација изабране теме (максимално три студента)

9. недеља
предавање - ПЕРЦЕПЦИЈА ОБЈЕКАТА И СЦЕНА 1.део
1. Контраст и перцепција контуре. Најновији налази. Теорије.

9. недеља
вежбе - ПЕРЦЕПЦИЈА ОБЈЕКАТА И СЦЕНА - 1.део
Део 1: Анализа рачунарских модела детекције контуре. Део 2: Усмена презентација изабране теме (максимално три студента)

10. недеља
предавање - ПЕРЦЕПЦИЈА ОБЈЕКАТА И СЦЕНА - 2.део
2. Опажање форме, илузорне контуре и амодално комплетирање. Најновији налази. Теорије.

10. недеља
вежбе - ПЕРЦЕПЦИЈА ОБЈЕКАТА И СЦЕНА - 2.део
Део 1: Експерименталне демонстрације: амодално комплетирање. Део 2: Усмена презентација изабране теме (максимално три студента)

11. недеља
предавање - ПЕРЦЕПЦИЈА ОБЈЕКАТА И СЦЕНА - 3.део
3. Фигура-позадина, перцептивна организација и добра форма. Најновији налази. Теорије.

11. недеља
вежбе - ПЕРЦЕПЦИЈА ОБЈЕКАТА И СЦЕНА - 3.део
Део 1: Дискусија на тему: перцептивна економија у опажању објеката, сцена и догађаја. Део 2: Усмена презентација изабране теме (максимално три студента)

12. недеља
предавање - ТЕОРИЈЕ ОПАЖАЊА - 1.део
Савремене теорије опажања. Когнитивистички, еколошки и конекционистички приступ.

12. недеља
вежбе - ТЕОРИЈЕ ОПАЖАЊА - 1.део
Део 1: Критичко вредновање савремених приступа опажању. Део 2: Усмена презентација изабране теме (максимално три студента)

13. недеља
предавање - ТЕОРИЈЕ ОПАЖАЊА - 2.део
Рекапитулација градива

13. недеља
вежбе - ТЕОРИЈЕ ОПАЖАЊА - 2.део
Консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Stephen Palmer (1999). Vision Science: Photons to Phenomenology. Cambridge: Bradford.
↑↑↑