Психологија

Курс:
Академске вештине 1 (осн.)
У оквиру предмета: Академске вештине 1
Предавачи: др Дејан Тодоровићредовни професор
др Слободан Марковићредовни професор
др Оливер Тошковићванредни професор
др Душица Филиповић Ђурђевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: а. Основни параметри јавног наступа и презентације б. Припрема презентације ц. Извођење различитих облика презентације уз супревизију
Циљ изучавања курса: 1. Стицање знања о основним параметрима јавног наступа и презентације 2. Стицање искуства у усменом презентовању резултата истраживања
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни предуслови.
Облици наставе: Облик наставе и број часова/вежби у семестру Предавања Практичан рад уз супервизију
План курса:

1. недеља
предавање - ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈАВНОГ НАСТУПА (ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ)
1.1. Публика 1.2. Место 1.3. Расположиво време

2. недеља
предавање - ПРИПРЕМА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
2.1. Структура презентације и значај појединих елемената структуре 2.2. Извођење презентације током припреме ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА 3.1. Употреба табела и графикона 3.2. Врста графичког приказивања у зависности од природе података 3.3. ЕКОНОМИЧНОСТ ГРАФИЧКЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

3. недеља
предавање - УПОТРЕБА ПРОГРАМА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
4.1. Организација слајдова 4.2. Естетски аспект презентације 4.3. Типографске карактеристике презентације

4. недеља
предавање - СЦЕНСКИ НАСТУП
4.2. Кретање 4.3. Дисање 4.4. Глас

5. недеља
предавање - Практични део
Презентација од 10 мин. пред високо стручном публиком

6. недеља
предавање - Практични део
Поновљена презентација од 10 мин. пред високо стручном публиком, са усвојеним примедбама и коментарима

7. недеља
предавање - Практични део
Презентација од 15 мин. пред стручном публиком

8. недеља
предавање - Практични део
Поновљена презентација од 15 мин. пред високо стручном публиком, са усвојеним примедбама и коментарима

9. недеља
предавање - Практични део
Поновљена презентација од 15 мин. пред високо стручном публиком, са усвојеним примедбама и коментарима

10. недеља
предавање - Практични део
Презентација од 15 мин. пред публиком која није стручна

11. недеља
предавање - Практични део
Поновљена презентација од 15 мин. пред публиком која није стручна, са усвојеним примедбама и коментарима

12. недеља
предавање - Практични део
Предавање по позиву у трајању од 30 мин.

13. недеља
предавање - Практични део
Поновљено предавање по позиву у трајању од 30 минута, са усвојеним примедбама и коментарима

13. недеља
предавање - Практични део
Предавање по позиву у трајању од 30 мин.
Литература и извори података:
Општа допунска литература
Приручник за усмену презентацију
↑↑↑