Психологија

Курс:
Истраживања у социјалној психологији (мастер)
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржај курса варира зависно од интересовања студената. У договору са ментором они бирају област и тему. Садржај курса се одабира из области изучаваних на курсевима Социјална перцепција и интеракција и Социјализација. Појмовни апарат усвојен на тим курсевима служи за даље продубљивање и детаљније проучавање ужих проблема у области базичних социопсихолошких истраживања.
Циљ изучавања курса: Истраживања у социјалној психологији је курс конципиран као примењена социјална психологија, чији је циљ да обучи студенте у планирању и извођењу социопсихолошких истраживања везаних за различите области академског рада.
Предуслови за полагање: Предуслов за праћење Истраживања у социјалној психологији јесу положени испити из курсева: Социјализација и Социјална перцепција и интеракција.
Облици наставе: Менторски рад 2 часа недељно и предавања/вежбе 2 часа недељно - током једног семестра.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература ће бити одређена у зависности од конкретне теме и интересовања студената.
Општа допунска литература
Breakwell, M.G. (2004) Doing Social Psychology Research. Wiley-Blackwell
↑↑↑