Психологија

Курс:
Истраживања у социјалној психологији (мастер)
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Планирање и реализација менторисаног истраживања у малим групама. Анализа и систематизација литературе. Прављење нацрта истраживања. Извођење истраживања. Анализа података и писање извештаја. Јавна презентација резултата.
Циљ изучавања курса: Обучити студенте за самостално извођење научних истраживања у домену социјалне психологије
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Два часа предавања недељно. Интерактивна настава.
План курса:

1. недеља
предавање - Презентација тема
Упознавање са циљевима и организацијом курса, формирање група, презентовање области истраживања.

2. недеља
предавање - Избор теме
Анализа литературе, формулисање истраживачког проблема

3. недеља
пројекат - Идејна скица истраживања

4. недеља
пројекат - Нацрт истраживања

5. недеља
пројекат - Узајамно резензирање нацрта

6. недеља
предавање - Предаја финалног нацрта истраживања

7. недеља
пројекат - Теренски рад

8. недеља
пројекат - Теренски рад

9. недеља
предавање - Теренски рад, унос података

10. недеља
предавање - Унос и анализа података

11. недеља
предавање - Презентација резултата истраживања

12. недеља
предавање - Писање извештаја

13. недеља
предавање - Писање и предаја извештаја
По завршетку извештаја, студенти предају извештај рпедметном наставнику, добијају повратну информацију о потребним корекцијама. Финалну верзију извештаја усмено бране.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература по избору у зависности од теме истраживања.
↑↑↑