Психологија

Курс:
Каријера и организација
У оквиру предмета: Каријера и организација
Предавачи: др Светлана Чизмићредовни професор у пензији
др Милица Вукелићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Појам и врсте каријере, развој каријере, приступи у развоју каријере и избору позива у савремин условима глобализације, транзиције несигурности посла и незапослености. Разумевање теорија каријере и њихове употребе у саветовању кандидата. Технике саветовања и вођења у развоја каријере. Стратегије, циљеви, технике и програм информисања, обучавања и менторства у вођењу каријере и у саветовању за вокациону флексибилност припадника различитих популација. Развој каријере у контексту радне организације, развој запослених у организацији.
Циљ изучавања курса: Развијање и проширивање теоријских знања и концепата у области проучавања и вођења каријере у контексту индивидуалних и организационих потреба.
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио: Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Основе психологије рада.
Облици наставе: Предавања, дискусије, студије случајева и гостујућа предавања практичара.
План курса:

1. недеља
предавање - 1. Развој и перспективе психологије каријере
-

2. недеља
предавање - 2. Појам каријере
-

3. недеља
предавање - 3. Теорије каријере
-

4. недеља
предавање - 4.Теорије каријере
-

5. недеља
предавање - 5. Теорије каријере - практична примена
-

6. недеља
предавање - 6. Каријера и организација

7. недеља
предавање - 7. Каријера и организација
-

8. недеља
предавање - 8. Тражење посла, несигурност посла
-

9. недеља
предавање - 9.Каријерно саветовање
-

10. недеља
предавање - 10.Каријерно саветовање
-

11. недеља
предавање - 11. Развој каријере и саветовање припадника различитих популација
-

12. недеља
предавање - 12.Примена каријерних теорија и саветовања у пракси
-

13. недеља
предавање - 13. Примена каријерних теорија и саветовања у пракси
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Амундсон, Н.Е., Харис-Боулзби, Џ., Најлс, С.Џ. (2010). Основни елементи каријерног саветовања: Процеси и технике. Београд: БОШ
Гринберг, Џ., Барон, Р., А. (1998). Понашање у организацијама – Разумевање и управљање људском страном рада, Београд: Желнид, стр. 115-133, 156-172, 191-220, 379-384, 488-505
Гузина, М. (1980). Кадровска психологија, Београд: Научна књига, стр. 25-36
↑↑↑