Психологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Кључна питања и методолошки проблеми у социопсихолошким истраживањима

1. недеља
пројекат - Представљање курса и прелиминарни избор тема
Уводни час: представљање курса, типа наставе, предлагање опсега могућих тема за истраживање, повратна информација о интересовањима студената и неопходна појашњења и прецизирања.

2. недеља
предавање - Могућности и релевантност социопсихолошких истраживања у образовању

2. недеља
пројекат - Избор коначне теме и упућивање на основну литературу.

3. недеља
предавање - Приказ једног новијег академског социо-психолошког истраживања и дискусија

3. недеља
пројекат - Преглед литературе и израда идејне скице

4. недеља
предавање - Приказ једног новијег академског социо-психолошког истраживања и дискусија

4. недеља
пројекат - Преглед литературе и израда идејне скице

5. недеља
предавање - Приказ једног новијег академског социо-психолошког истраживања и дискусија

5. недеља
пројекат - Израда истраживачког пројекта уз сугестије ментора.

6. недеља
предавање - Договор о теми теоријској семинарског рада
Договор о теми теоријској семинарског рада и адекватној литератури која треба да се поклопи са облашћу из које је одабрано емпиријско истраживање. Семинарски рад ће служити и као основа за теоријски део коначног рада и разумевање и интерпретирање добијених података.

6. недеља
пројекат - Завршетак израде истраживачког пројекта

7. недеља
предавање - Социјално психолошка истраживања у пракси у образовању
Социјално психолошка истраживања у пракси – предавање/презентација о предмету рада и активностима госта - социјалног психолога који се бави истраживањима ван академских институција.

7. недеља
пројекат - Конструкција инструмента
Конструкција (делимично модификација или избор постојећег) инструмента за прикупљање података.

8. недеља
предавање - Социјално психолошка истраживања у пракси у образовању
Социјално психолошка истраживања у пракси – предавање/презентација о предмету рада и активностима госта - социјалног психолога који се бави истраживањима ван академских институција.

8. недеља
пројекат - Прикупљање података
Прикупљање података – извођење истраживања

9. недеља
предавање - Социјално психолошка истраживања у пракси у образовању
Социјално психолошка истраживања у пракси – предавање/презентација о предмету рада и активностима госта - социјалног психолога који се бави истраживањима ван академских институција.– предавање/презентација о предмету рада и активностима госта - социјалног психолога који се бави истраживањима ван академских институција.

9. недеља
пројекат - Унос и обрада података

10. недеља
предавање - Социјално психолошка истраживања у пракси
Социјално психолошка истраживања у пракси – предавање/презентација о предмету рада и активностима госта - социјалног психолога који се бави истраживањима ван академских институција.

10. недеља
пројекат - Анализа и интерпретација података

11. недеља
вежбе - Студентско излагање прелиминарних верзија радова и дискусија
Студенти излажу прелиминарне верзије својих радова (15 минута по групи), а затим одговарају на питања колега и наставника (5-10 минута)

11. недеља
пројекат - Прелиминарни извештај на основу извршене анализе

12. недеља
вежбе - Студентско излагање прелиминарних верзија радова и дискусија
Студенти излажу прелиминарне верзије својих радова (15 минута по групи), а затим одговарају на питања колега и наставника (5-10 минута)

12. недеља
пројекат - Кориговање прелиминарне верзије
Кориговање прелиминарне верзије уз консултације са ментором и дискусију евентуалних слабости и недостатака

13. недеља
вежбе - Студентско излагање прелиминарних верзија радова и дискусија
Студенти излажу прелиминарне верзије својих радова (15 минута по групи), а затим одговарају на питања колега и наставника (5-10 минута)

13. недеља
пројекат - Писање коначне верзије рада

14. недеља
- - Припрема за одбрану

15. недеља
- - Одбрана рада - испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература ће бити одређена у зависности од конкретне теме и интересовања студената.
↑↑↑