Психологија

Психологија интелигенције
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑