Психологија

Евалуација знања и образовних исхода
Предавачи: др Александер Бауцалредовни професор
др Драгица Павловић-Бабићвиши научни сарадник
др Драгица Павловић - Бабићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑