Психологија

Одабране теме из статистике и психометрије
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Александер Бауцалредовни професор
др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Лазар Тењовићдоцент
др Александар Зорићдоцент
др Оливер Тошковићванредни професор
др Данка Пурићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑