Психологија

Организационе промене и развој
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор
др Јелена Павловићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑