Психологија

Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
Модул - клиничка психологија,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р1
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑