Психологија

Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмети
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
Заједнички предмети, Изборни 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
Заједнички предмети, Изборни 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 4
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
Модул - наставник социологије, Модул - наставник социологије / изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмети
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет мастера 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑