Психологија

9
 
Мај
 
2017
Пословник о раду Већа Одељења за психологију

На седници Већа Одељења за психологију усвојен је Пословник о раду Већа Одељења који се налази на www.f.bg.ac.rs/files/akta/11_Poslovnik_rada_Veca_Odeljenja_za_psihologiju.doc


↑↑↑