Психологија

11
 
Дец
 
2017
ПСИХОЛОГИЈА ОПАЖАЊА

За ову недељу, све три групе за вежбе ће имати заједнички час у петак, 22. децембра у сали С03 у 11.30.
ПРИЈАВА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТ СФСН: https://docs.google.com/spreadsheets
/d/1m1H3bt_4buRKtJ5BVew3S0nRk3Od2R1nELtQUZjju1E/edit#gid=853265117
ПРИЈАВА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТ КТ: https://docs.google.com/spreadsheets
/d/1cuiMplY0Vhdf3SN0uVyYCfp2zovwbCSwJ37UqamX1Bc/edit#gid=0
УВИД У КОЛОКВИЈУМЕ (МЕТ И ОПА) – понедељка, 18. децембра у термину часа из Опажања↑↑↑