Социологија

  • 2010 - основне студије - ФФ
  • 2013 - мастер студије - ФФ
  • 2019 - докторске студије - ФФ
  • 2020 - асистент - ФФ
    (ужа научна област: АСИСТЕНТ)
  • 2020 - асистент - ФФ
    (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
↑↑↑