Социологија

 • Интеркултурна лингвопрагматика немачког језика
 • 1992 - основне студије - ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
 • 2003 - магистарске студије - ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
  (тема: ХЕРМАН ГЛАЗЕР КАО КРЕАТОР КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ И МОДЕЛА КУЛТУРНОГ МЕНАЏМЕНТА НИНБЕРГА)
 • 2014 - докторске студије - Филолошки факултет
 • 2014 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК)
 • 2005 - виши предавач - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК)
 • 1998 - предавач - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК)
 • 2010 - наставник страног језика - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК)
 • 2006 -  Децентрализована културна политика Немачке
  Факултет драмских уметности Универзитета уметности, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2000 -  Методика наставе немачког језика
  Алтернативна академска образовна мрежа, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2000 -  Лингвопрагматика у настави немачког језика
  Министарство просвете Републике Србије, Београд, Зренјанин, Нови Сад, Кикинда, Србија (циклус предавања)
 • 1998 -  Удруженја наставника немачког језика  (чланство)
 • 2004 -  Надрегионални курикулум и уджбеник А2 намачког језика као страног језика струке на нефилолошким факултетима
  Гете Институт Београд (коаутор)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑