Социологија

 • Методологија социолошких истраживања
  Истраживања етничких односа
  Критика идеологије
 • 1985 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1989 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: УПОРЕДНИ ПРИСТУП У КЛАСИЧНОЈ СОЦИОЛОГИЈИ-С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА КОНЦЕПЦИЈЕ ДИРКЕМА И ВЕБЕРА)
 • 1994 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА У СОЦИОЛОГИЈИ)
 • 2006 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2001 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА СОЦИОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА)
 • 1995 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА СОЦИОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА)
 • 1990 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА СОЦИОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА)
 • 1986 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА СОЦИОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА)
 • 1994 -  1997 -  Социолошки метод
  Филозофски факултет, Нови Сад , Југославија (циклус предавања)
 • 1997 -  2000 -  Социологија
  Математички и Хемијски факултет, Београд, Југославија (циклус предавања)
 • 2005 -  2005 -  Упоредни приступ у социолошком истраживању
  Универзитет у београду и Универзитет ла Сапиенца, Београд, Србија и Црна Гора (предавање по позиву)
 • 1995 -  1997 - Председник Југословенског удружења за социологију,  (чланство)
 • 1989 -  1993 - Члан редакције часописа Социолошки преглед  (чланство)
 • 1993 -  1995 - Члан редакције часописа Социологија  (чланство)
 • 1991 -  1993 - Југословенско удружење за социологију секретар  (чланство)
 • 1993 -  1995 - Члан суда части Југословенског удружења за социологију  (чланство)
 • 2011 -  Изaзови нове друствене интеграције у Србији: концепти и актери
  Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета  (Истраживач, сарадник на пројекту)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑