Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 24.01. до 02.02. 2020.
  • уплата најкасније до: 30.01.2020.
  • провера услова и приговори: 03.02.2020.
  • испити: од 05. до 15.02.2020.
I ГОДИНА
Увод у социологију 1
14.02. у 9.00 310

Увод у социологију 2
06.02. у 10.00 к 366

Увод у социологију 2 (и Увод у социологију по старом)
06.02. у 10.00 к 366

Историја политичких и социјалних теорија
11.02. у 10.00 308

Класичне социолошке теорије
11.02. у 10.00 308

Општа историја XIX и XX века
07.02. у 10.00 310

Основи филозофије и методологије науке
10.02. у 10.00  06.02. у 10.00, 103 104

Социјална демографија
10.02. у 13.00 к 369

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
13.02. у 11.00 301

Увод у социокултурну антропологију
07.02. у 10.00 к 364

Социјална психологија
05.02. у 10.00 АмфII ГОДИНА
Антропологија рата
07.02. у 12.00 к 364

Увод у социологију образовања
05.02. у 11.00 312

Демографија партнерства и рађања
10.02. у 13.00 к 369

Историја економске мисли
13.02. у 10.00  10.02. у 10.00, 308 308

Методологија социолошких истраживања I
06.02. у 16.00 101

Основи економије
13.02. у 10.00  10.02. у 10.00, 308 308

Основи економије 1 и 2
12.02. у 10.00  06.02. у 10.00, 310 310

Савремене социолошке теорије
10.02. у 10.30 310

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
11.02. у 11.00 к 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Драгишић-Лабаш)
10.02. у 11.00 к 351

Социологија глобализације
14.02. у 15.00 310

Социологија културе
13.02. у 13.00 104

Социологија образовања (андрагози)
05.02. у 10.00 312

Социологија религије (генерација 2018)
05.02. у 11.00 308

Социологија религије
05.02. у 11.00 к 380

Социологија свакодневног живота
10.02. у 10.30 310

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
07.02. у 11.30 106

Теорија друштвене структуре и система
06.02. у 17.00 310III ГОДИНА
Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање)
07.02. у 11.30 106

Родне студије I
07.02. у 14.00 к 312

Социологија руралног развоја
11.02. у 10.30 313

Култура касног капитализма
06.02. у 16.30 к 369

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Драгишић Лабаш)
10.02. у 11.00 к 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Драгишић Лабаш)
10.02. у 11.00 к 351

Историја економске мисли
10.02. у 10.00 308

Демографија партнерства и рађања
10.02. у 13.00 к 369

Демографија партнерства и рађања
10.02. у 13.00 к 369

Методологија социолошких истраживања (студијски програми до 2005)
06.02. у 16.00 101

Методологија социолошких истраживања II
06.02. у 16.00 101

Основе социологије рада
14.02. у 11.00 308

Социологија насеља - социологија села
11.02. у 10.30 313

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
11.02. у 12.00 к 351

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Драгишић-Лабаш
10.02. у 15.00 к 351

Теорије о друштв. променама (Општа социологија II по старом)
05.02. у 9.00 310Модул Економска социологија
Савремене економске миграције
10.02. у 13.00 к 369

Економска транзиција
13.02. у 10.00  10.02. у 10.00, 308 308

Основи економске социологије
14.02. у 11.00 308

Основи социологије организације
11.02. у 11.30 312Модул Социологија културе
Култура и друштвене разлике
05.02. у 17.00 308

Језик и друштво - увод у социолингвистику
05.02. у 17.00 308

Род и култура
10.02. у 11.00 к 364

Полност и култура
10.02. у 11.00 к 364

Социологија масовне културе
13.02. у 13.00 104

Увод у светске религије
05.02. у 11.00 к 380IV ГОДИНА
Социологија града
12.02. у 10.30  10.02. у 10.30, 313 312

Социологија менталних поремећаја (за студенте који су слушали код проф. Драгишић Лабаш)
10.02. у 15.00 к 351

Друштвени систем и друштвене промене у Србији (Општа социологија II)
05.02. у 9.00 310

Социологија насеља - социологија града
12.02. у 10.30  10.02. у 10.30, 313 312

Социологија политике
11.02. у 12.00 301

Социологија породице
10.02. у 11.00 ИСИ

Увод у социологију образовања
05.02. у 11.00 312Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
12.02. у 10.30  10.02. у 10.30, 313 312

Изазови савремене породице
11.02. у 11.00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
12.02. у 10.30  10.02. у 10.30, 313 312

Социологија детињства
11.02. У 11.00 ИСИ

Социологија окружења
12.02. у 10.30  10.02. у 10.30, 313 312

Социологија омладине
11.02. У 11.00 ИСИМодул Социологија политике
Идеологије југословенства
11.02. у 12.00 301

Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
11.02. у 12.00 301

Историјска социологија
06.02. у 17.00 310

Превладавање прошлости
11.02. у 12.00 301

Социологија етничких група и нација
11.02. у 12.00 301

Социологија избора
06.02. у 17.00 310МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
05.02. у 17.00 308

Методика наставе социологије 2
10.02. у 10.00 к 364

Методологија социолошких истраживања
06.02. у 16.00 101ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
07.02. у 13.00 к 370
↑↑↑