Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 03. до 11.09. 2018.
  • уплата најкасније до: 09.09. 2018.
  • провера услова и приговори: 12.09. 2018.
  • испити: од 17.09. до 26.09. 2018.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
24.09. у 10:00 310

Класичне социолошке теорије
24.09. у 10:00 310

Општа историја XIX и XX века
25.09. у 10:00 510

Социјална демографија
17.09. у 10:30  10:30, 105 105

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
26.09. у 10:00 310

Увод у социокултурну антропологију
21.09. у 16:00 310

Увод у социологију 1
24.09. у 10:00  26.09. у 10:00, 301 313

Увод у социологију 2
18.09. у 14:00 к 366

Социјална психологија
20.09. у 11:00 АмфII ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
17.09. у 10:30  17.09. у 12:00, 105 105

Историја економске мисли
25.09. у 10:00 301

Методологија социолошких истраживања I
19.09. у 14:00 103

Основи економије
24.09. у 10:00 301

Основи економије I и Основи економије II
25.09. у 10:00 301

САД – држава и друштво
25.09. у 10:00 510

Савремене социолошке теорије
21.09. у 11:00 313

Социологија глобализације
24.09. у 10:00  26.09. у 10:00, 301 313

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
18.09. у 09:00 к 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет
24.09. у 10:00 к 351

Социологија културе
20.09. у 13:00 308

Социологија образовања (андрагози)
17.09. у 10:00 313

Социјална патологија-увод (програм 2003. до и 2005)
18.09. у 09:00 к 351

Социологија религије
17.09. у 11:00 301

Социологија свакодневног живота
21.09. у 11:00 313

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
18.09. у 10:00 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
17.09. у 17:00 308

Теорије моћи (Моћ - по старом)
17.09. у 17:00 308

Традиционално и модерно у култури
26.09. у 16:00 к 364

Увод у социологију образовања
17.09. у 11:00 313III ГОДИНА
Антропологија рата
26.09. у 16:00 к 364

Друштвене девијације и облици девијантног понашања
18.09. у 09:00 к 351

Глобализација културе
24.09. у 10:00  26.09. у 10:00, 301 313

Култура касног капитализма
21.09. у 11:00 301

Методологија социолошких истраживања (програми закључно са 2005)
19.09. у 14:00 103

Методологија социолошких истраживања (програми закључно са 2005)
19.09. у 14:00 103

Методологија социолошких истраживања II
19.09. у 14:00 103

Основе социологије рада
17.09. у 10:00 308

Политичка глобализација
24.09. у 10:00  26.09. у 10:00, 301 313

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
26.09. у 16:00 к 364

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
20.09. у 11:00 301

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
18.09. у 10:00 к 351

Социологија менталних поремећаја
24.09. у 12:00 к 351

Социјална патологија
18.09. у 10:00 к 351

Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање/анализа)
18.09. у 10:00 106

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
25.09. у 09:00 308Модул Економска социологија
Економска глобализација
24.09. у 10:00  26.09. у 10:00, 301 313

Економска транзиција
25.09. у 10:00 301

Основи економске социологије
18.09. у 10:00 к 367

Основи социологије организације
20.09. у 10:00 313

Примењена економска социологија
18.09. у 10:00 к 367

Савремене економске миграције
17.09. у 14:00 к 369Модул Социологија културе
Историја џеза
25.09. у 10:00 510

Језик и друштво: увод у социолингвистику
21.09. у 15:00 313

Култура и друштвене разлике
21.09. у 15:00 313

Полност и култура
18.09. у 11:00 к 364

Постмодернизам и савремена антропологија
26.09. у 16:00 к 364

Род и култура
18.09. у 11:00 к 364

Социологија масовне културе
20.09. у 13:00 308

Увод у социологију музике
24.09. у 10:00 310

Увод у светске религије
17.09. у 11:00 301IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
25.09. у 09:00 308

Методика наставе социологије
18.09. у 10:00 к 364

Социологија насеља - социологија града
19.09. у 11:00 313

Социологија политике
26.09. у 12:00  25.09. у 12:00, 313 310

Социологија породице
26.09. у 11:00 ИСИ

Увод у социологију образовања
17.09. у 11:00 313Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
19.09. у 11:00 313

Изазови савремене породице
25.09. у 11:00 ИСИ

Социологија детињства
25.09. у 11:00 ИСИ

Социологија окружења
19.09. у 11:00 313

Социологиjа омладине
25.09.у 11:00 ИСИМодул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
26.09. у 12:00  25.09. у 12:00, 313 310

Историјска социологија
17.09. у 17:00 308

Превладавање прошлости
26.09. у 12:00  25.09. у 12:00, 313 310

Социологија етничких група и нација
26.09. у 12:00  25.09. у 12:00, 313 310

Социологија избора
17.09. у 17:00 308МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
21.09. у 15:00 313

Методологија социолошких истраживања
19.09. у 14:00 103ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
20.09. у 14:00 к 370
↑↑↑