Социологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Појам методологије
Појам методологије, науке и филозофије науке

1. недеља
семинар - Појам методологије
Појам методологије, науке и филозофије науке Станиша Новаковић, Увод у општу методологију и историју методолошке мисли, Београд: Филозофски факултет, 1994, стр. 9-41

2. недеља
предавање - Методологија и сродне дисциплине
Методологија, логика, епистемологија и социологија науке

2. недеља
семинар - Методологија и сродне дисциплине
Методологија, логика, епистемологија и социологија науке Војин Милић, Социолошки метод, Београд: Нолит, 1996, стр. 20-38

3. недеља
предавање - Епистемолошке основе теоријске науке
Епистемолошке основе теоријске науке (општост, систематичност, објективност, прецизност).

3. недеља
семинар - Епистемолошке основе теоријске науке
Епистемолошке основе теоријске науке (општост, систематичност, објективност, прецизност). Војин Милић, Социолошки метод, Београд: Нолит, 1996, стр. 255-285

4. недеља
предавање - Објективност сазнања у социологији према Веберовом схватању
Објективност сазнања у социологији према Веберовом схватању

4. недеља
семинар - Објективност сазнања у социологији према Веберовом схватању
Објективност сазнања у социологији према Веберовом схватању «Објективност» спознаје у друштвеној науци и друштвеној политици, Max Weber, Методологија друштвених наука, Загреб: Глобус, 1986, стр. 21-84

5. недеља
предавање - Епистемолошке основе теоријске науке, научна теорија, закон

5. недеља
предавање - Епистемолошке основе теоријске науке, научна теорија, закон
Епистемолошке основе теоријске науке, научна теорија, закон, Војин Милић, Социолошки метод, Београд: Нолит, 1996, стр. 286-334

6. недеља
предавање - Општи закони у историји
Општи закони у историји

6. недеља
семинар - Општи закони у историји
Општи закони у историји Carl G. Hempel, Aspects of Scientific Explanation, New York – London, The Free Press, 1965, стр. 231-244

7. недеља
предавање - Узрочно и функционално објашњење
Узрочно и функционално објашњење

7. недеља
семинар - Узрочно и функционално објашњење
Узрочно и функционално објашњење Владимир Илић, Неомарксизам и функционално објашњење, Социолошки преглед, 28, 1994, св. 3, стр. 311-320

8. недеља
предавање - Логика функционалног објашњења
Логика функционалног објашњења

8. недеља
семинар - Логика функционалног објашњења
Логика функционалног објашњења Carl G. Hempel, Aspects of Scientific Explanation, New York – London, The Free Press, 1965, str. 297-330

9. недеља
предавање - Објашњење и разумевање у друштвеним наукама,
Објашњење и разумевање у друштвеним наукама, Ернест Нејгел, Структура науке, 1974, стр. 447-486

9. недеља
семинар - Објашњење и разумевање у друштвеним наукама,
Објашњење и разумевање у друштвеним наукама, Ернест Нејгел, Структура науке, 1974, стр. 447-486

10. недеља
предавање - Употреба теорије у социологији
Употреба теорије у социологији,

10. недеља
семинар - Употреба теорије у социологији
Употреба теорије у социологији, Richard J. Bernstein, The Restructuring of Social and Political Theory, University of Pennsylvania Press, 1978, стр. 1-54

11. недеља
предавање - Теоријско усмеравање и операционално дефинисање

11. недеља
семинар - Теоријско усмеравање и операционално дефинисање
Теоријско усмеравање и операционално дефинисање: Марија Богдановић, Друштвени слојеви према основним димензијама социјалног раслојавања, у: М. Поповић (ур.) Друштвене неједнакости, Београд: Институт за социолошка истраживања, 1987, стр. 30-50 Слободан Цвејић, Корак у месту, Београд: Институт за социолошка истраживања, 2006, стр. 33-44

12. недеља
предавање - Истраживачки програми и развој научног сазнања

12. недеља
семинар - Истраживачки програми и развој научног сазнања
Дванаеста недеља: Истраживачки програми и развој научног сазнања, Александар Гордић, Наука, рационалност, историја, Београд: Институт за филозофију Филозофског факултета 1998,, стр. 5-13

13. недеља
- - Припрема за испит

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Станиша Новаковић, Увод у општу методологију и историју методолошке мисли, Београд, Филозофски факултет, 1994.
Војин Милић, Социолошки метод, Београд, Нолит, 1996.
Макс Вебер, "Објективност" спознаје у друштвеној науци и друштвеној политици, Методологија друштвених наука, Загреб, Глобус, 1986.
Carl G. Hempel, Aspects of Scientific Explanation, New York - London, The Free Press, 1965.
Владимир Илић, "Неомарксизам и функционално објашњење", Социолошки преглед, 28, 1994.
Ернест Нејгел, Структура науке, 1974.
Richard J. Bernstein, The Restructuring of Social and political Theory, University of Pennsylvania Press, 1978.
Марија Богдановић, Друштвени слојеви према основним димензијама социјалног раслојавања, У: М. Поповић (ур.) Друштвене неједнакости, Београд, Институт за социолошка истраживања, 1987.
Слободан Цвејић, Корак у месту, Београд, Институт за социолошка истраживања, 2006.
Александар Гордић, Наука, рационалност историја, Београд, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, 1998.
↑↑↑