Социологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
семинар - Теорије о тоталитаризму: развијене и савремене верзије
Куљић 1983, 147-163; Куљић 2002

2. недеља
семинар - Колективна кривица и немачки фашизам
Голдхаген 1998; Куљић 2002, 169-2005

3. недеља
семинар - Социјализам и модернизација
Куљић 2005; Антонић, 2003

4. недеља
семинар - Распад Југославије
Ђилас, 2005, 1-36, 41-46, 69-84, 315-335; Јовић 2003

5. недеља
семинар - Како до међунационалног помирења?
Петровић, 2005

6. недеља
семинар - Суочавање са злочинима у Србији: обрасци и реалност
Куљић 2006, 273-328

7. недеља
семинар - Транснационалне (глобалне) елите
Лаш 1996: 29-50; Панарин, 2007

8. недеља
предавање - Деловање транснационалних елита у Србији
Антонић, 2006: 31-90

9. недеља
семинар - Друштвени и страначки расцепи у Србији
Павловић, Антонић, 2007, VII глава

10. недеља
семинар - Природа поретка у Србији
Павловић, Антонић, 2007, II-IV глава

11. недеља
семинар - Бирачко тело и странке у Србији
Антонић, 2006: 155-252

12. недеља
семинар - Цивилно друштво у Србији
Лазић, 2005: 61-118
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Куљић,Тодор, Превладавање прошлости (2002), Београд, Хелсиншки одбор за људска права.
Куљић,Тодор, (2006), Култура сећања, Београд, Чигоја.
Хобзбаум, Ерик (2002), Доба екстрема, Дерета,Београд.
Антонић, Слободан (2006): Елита, грађанство, слаба држава: Србија после 2000. Београд: Службени гласник.
Антонић, С. (2003): «Модернизација», у Антонић, С., Нација у струјама прошлости: огледи о одрживости демократије у Србији. Београд: Чигоја штампа, стр. 51-94.
Голдхаген, Д. (1998), Хитлерови добровољни џелати, Београд, Б 92
Ђилас, А. (2005) Најтеже питање, есеји, Београд, Артист 2005
Јовић, Д. (2003), Југославија – држава која је одумрла, Прометеј, Загреб
Куљић, Т. (1983), Теорије о тоталитаризму, Београд ИИЦ ССО Србије
Куљић,Т. (2005), Тито, Зрењанин, ГНБ
Лаш, К. (1996). Побуна елита: и издаја демократије. Светови, Нови Сад, 1996.
Панарин, А. С. (2007), «Народ без елите: између очаја и наде»; http://www.nspm.org.yu/koment_2007/2007_panarin1.htm (превод: «Народ без элиты: между отчаянием и надеждой», Наш современник, №11, 2001 г.; http://nashsovr.aihs.net/p.php?y=2001&n=11&id=5
Лазић, М. (2005): Промене и отпори, Београд: Филип Вишњић, стр. 61-118.
Павловић, Д. и С. Антонић, (2007): Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године. Београд: Службени гласник.
Петровић, Н. (2005) Психолошке основе помирења – између Срба, Хрвата и Бошњака, Институт за психологију, Бгд 2005.
↑↑↑