Социологија

Курс:
Истраживање етничких односа (осн.)
Предавачи: др Владимир Илићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Теорије етничких односа: 1. теорија модернизације; 2. теорија етничког такмичења 3. теорија етничке сегрегације Извори података и начини њиховог прикупљања Поступци анализе у истраживањима етничких односа
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за самостално извођење истраживања етничких односа
Предуслови за полагање: Курс садржи разматрање могућности примeне најважнијих теоријских схватања о етничким односима кроз истраживачке и аналитичке поступке
Облици наставе: Предавања и анализе постојећих и нових истраживања етничких односа
План курса:

1. недеља
предавање - Општи теоријски приступи истраживању етничких односа

2. недеља
предавање - Најзначајније теорије на плану истраживања етничких односа
Теорија модернизације, теорија етничког такмичења и теорија сегрегације

3. недеља
предавање - Експланаторни досези и ограничења теорије етничког такмичења
Литература: В. Илић, С. Цвејић, 1997, Национализам у Војводини, Зрењанин: Градска библиотека

4. недеља
предавање - Експланаторни досези и ограничења теорије модернизације

5. недеља
предавање - Експланаторни досези и ограничења теорије сегрегације

6. недеља
предавање - Примена различитих теорија у истраживањима етничких односа у нашој земљи

7. недеља
предавање - Извори и начини прикупљања података и њихова веза са најважнијим теоријама
Литература: В. Илић, 2002, Превладавање прошлости у Војводини, Зрењанин: Градска библиотека

8. недеља
предавање - Извори података који су ретко коришћени - посматрање
Литература: В. Илић, 2001, Мањине и избеглице, Београд: Хелсиншки одбор

9. недеља
предавање - Извори података који су ретко коришћени - биографски метод
Литература: М. Богдановић, Методолошке студије, Београд: ИПС - поглавље о биографском методу

10. недеља
предавање - Могућности примене и ограничења званичних статистичких евиденција
Литература: В. Милић, Социолошки метод, 1978 (1965, 1996), Београд: Нолит - поглавље о теорији научног обавештења

11. недеља
предавање - Могућности и ограничења анкетних истраживања
Литература: Р. Петровић, М. Благојевић, Сеобе Срба и Црногораца са Косова и из метохије, 1989, Београд - САНУ - уводно поглавље

12. недеља
предавање - Теорије и истраживачки поступци - могућност узајамног појачавања

13. недеља
- - Припрема за испит

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
↑↑↑