Социологија

Курс:
Социјална демографија (осн.)
У оквиру предмета: Социјална демографија
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Kurs obuhvata osnovne elemente demografskog razvitka, tj interakciju demografskih procesa i struktura i društveno – istorijskog i kulturnog razvitka. Naglašava se višestruka uzročnost demografskih procesa, prirodnog (natalitet, mortalitet, prirodni priraštaj) i mehaničkog kretanja (migracija) stanovništva, uslovljenost procesima povezanim sa (post)modernizacijom, ali i vice versa, tj uticaj demografskih procesa i struktura koje često "pripremaju teren" za nastupajuće društvene promene.
Циљ изучавања курса: Shvatiti posebnosti stanovništva kao kvaliteta nastalog agregiranjem svojstava pojedinaca ali posredovanjem određenog socijalnog okvira (globalnog društva) koji odredjuje načine i stepene povezanosti pojedinačnih osobina i njihove konačne rezultate
Предуслови за полагање: Znanja iz istorije socijalnih teorija, uvoda u sociologiju, kao i: poznavanje stranih jezika (engleskog, pre svega) i elementarna sposobnost korišćenja kompjutera i pretraživanja po internetu.
Облици наставе: Predavanja, vežbe, radionice, diskusije, seminari, igranje uloga
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bobić, Mirjana (2007) Demografija i Sociologija: Veza ili sinteza, Beograd: Službeni Glasnik.
Avramov, Dragana (1993) Pojedinac, Porodica i Stanovništvo u Raskoraku, Beograd: Naučna knjiga,
Blagojević, Marina (1997) Roditeljstvo i Fertilitet, Srbija Devedesetih; Beograd: ISI FF
Wertheimer-Baletić, Alica (1999) Stanovništvo i Razvitak, Zagreb: MATE
Bobić, Mirjana (2005) “Migracije" u Milenković, Ivan, prir. Studije o Izbeglištvu, Beograd: Grupa 484
Žirar, Alen (1966) "Društvena demografija", u Gurvič (et al) Sociologija, tom I, str. 290-309, Zagreb : Naprijed R
Macura, Miloš (1985) "Razmišljanja povodom skorašnjeg razvitka demografije", Pregled, Sarajevo, br 11/12.
Rašević, Mirjana (1993) Ka razumevanju abortusa, Beograd: CDI IDN
Petrović, Ruža (1985): Etnićki mešoviti brakovi u Jugoslaviji, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog Fakulteta, str. 5-21 i 24-133
Demografske statistike i knjige popisa
↑↑↑