Социологија

Курс:
Облици критике социјализма (осн.)
У оквиру предмета: Облици критике социјализма
Предавачи: др Владимир Илићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Основни појмови, емпиризам, леве критике, социјалдемократске критике, либералне критике, конзервативне критике, постмодернистички шовинизам, примена критике идеологије у проучавању идеологија савременог србијанског друштва, критика идеологије и извори и начини прикупљања података
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за примену критике идеологије
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Социологија сазнања и критика идеологије
Литература: Илић, В., 1998, Облици критике социјалиѕма, Зрењанин: Градска народна библиотека

2. недеља
предавање - Основни појмови критике идеологије
Литература: Илић, В., 1998, Облици критике социјалиѕма, Зрењанин: Градска народна библиотека

3. недеља
предавање - Критика идеологије и методологија социолошких истраживања
Литература: Илић, В., 1998, Облици критике социјалиѕма, Зрењанин: Градска народна библиотека

4. недеља
предавање - Теоријски оквир критика социјализма
Литература: Илић, В., 1998, Облици критике социјалиѕма, Зрењанин: Градска народна библиотека

5. недеља
предавање - Емпиристичке критике
Литература: Илић, В., 1998, Облици критике социјалиѕма, Зрењанин: Градска народна библиотека

6. недеља
предавање - Леве критике
Литература: Илић, В., 1998, Облици критике социјалиѕма, Зрењанин: Градска народна библиотека

7. недеља
предавање - Социјалдемократске критике
Литература: Илић, В., 1998, Облици критике социјалиѕма, Зрењанин: Градска народна библиотека

8. недеља
предавање - Либералне критике
Литература: Илић, В., 1998, Облици критике социјалиѕма, Зрењанин: Градска народна библиотека

9. недеља
предавање - Конзервативне критике
Литература: Илић, В., 1998, Облици критике социјалиѕма, Зрењанин: Градска народна библиотека

10. недеља
предавање - Критике социјализма код нас и у свету - Historikerstreit
Литература: Kуљић, Т., 2002, Превладавање прошлости, Београд: Хелсиншки одбор за људска права у Србији

11. недеља
предавање - Критике социјализма код нас и у свету - Црна књига комунизма
Литература: Куљић, Т., 2002, Превладавање прошлости, Београд: Хелсиншки одбор за људска права у Србији
Куљић, Т., 2002, Превладавање прошлости, Београд: Хелсиншки одбор за људска права у Србији

12. недеља
предавање - Marxismusstreit у склопу критика социјализма
Литература: Илић, В., 1999, Marxismusstreit: Рекапитулација, Социологија, 41, Но.4

13. недеља
- - Припрема за испит

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
↑↑↑