Социологија

Курс:
Социологија породице (осн.)
У оквиру предмета: Социологија породице
Предавачи: др Смиљка Томановићредовни професор
др Драган Станојевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Kurs pokriva probleme sociologije porodice kao posebne socioloske discipline: nastanak i istorijski razvoj moderne porodice; problematizaciju konstitutivnih elemenata moderne i savremene porodice (domacinstvo, brak, srodstvo, autoritet, i td.). Analiziraju se i problemi u odnosima polova i generacija u porodici, kao i osnovni porodicni procesi (socijalizacija, dezintegracija i zivotni ciklusi) i odnos porodice i drustva. U prakticnoj nastavu na vezbama, studenti rade kriticku analizu tekstova i podataka i obucavaju se u istrazivackoj primeni saznanja.
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa osnovnim problemima savremene porodice, kao i pristupima njihovom proucavanju.
Предуслови за полагање: Za uspesno pohadanje kursa potrebno je poznavanje osnovnih socioloskih, antropoloskih i psiholosko-pedagoskih kategorija i metoda.
Облици наставе: Jedan semestar, 15 x 2 casa predavanja i 15 x 2 casa vezbi;
План курса:

1. недеља
предавање - Proučavati porodicu? Pojam porodice
Sociologija porodice, A. Milić (str. 36 – 57)

1. недеља
вежбе - konstitutivni elementi za definiciju porodice
upoznavanje sa sadržajem i problematikom kursa, načinom rada i ocenjivanja, podela zadataka za seminare; na vežbi studenti kroz »brainstorming« pa potom kritičku analizu kategorija dolaze do sociološkog pojma porodice i sagledavaju probleme i kontroverze u njegovom definisanju

2. недеља
предавање - Smeštanje discipline: nastanak i osnovni problemi
A. Milić: Sociologija porodice(str. 19 - 36; 57 – 78)

2. недеља
вежбе - teorijski i metodološki izazovi i inovacije – socijalna istorija porodice
A. Milić »Porodica – dijalog sociologije i istorije« i tekstovi T. Hariven i F. Arijesa u Rađanje moderne porodice (str. 5-45; 47-62; 163-178)

3. недеља
предавање - Domaćinstvo u kontekstu savremene društvene strukture
A. Milić: Sociologija porodice(str. 81 – 103)

3. недеља
вежбе - Odnos domaćinstva i porodice
Jarrett »A Family Case Study«

4. недеља
предавање - Karakter srodstva u modernoj porodici
A. Milić: Sociologija porodice (str. 103 – 117)

4. недеља
вежбе - Porodične mreže podrške i pomoći – socijalni kapital
Milić, A. (1991) «Socijalna mreža porodičnih odnosa i društveni slojevi», u: M. Popović et al. Srbija krajem osamdesetih, Beograd: ISI FF: 111 – 157. Tomanović, S. (2004): “Roditeljstvo u transformaciji: kapitali, problemi, strategije”, u: A. Milić et al. Društvena transformacija i strategije društvenih grupa: svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma, Beograd: ISI FF: 349 - 375. prvi deo o pojmu socijalnog kapitala S. Tomanović (2010) „Socijalni kapital“ iz Vreme porodica

5. недеља
предавање - Brak kao institucija i kao partnerski odnos
A. Milić: Sociologija porodice (str. 117 – 135)

5. недеља
вежбе - Izazovi partnerstva u modernoj porodici
Jang i Vilmot »Razvoj simetrične porodice« u Rađanje moderne porodice (234 – 255) J. Duncombe & D. Marsden (1999) «Love and Intimacy: The Gender Division of Emotion and Emotion Work»;

6. недеља
- - kolokvijum

6. недеља
- - kolokvijum

7. недеља
предавање - Rad i polno/rodni sistem u porodici
A. Milić: Sociologija porodice (str.135 – 157)

7. недеља
вежбе - Rad i odnosi moći u porodici
Milić, A. „Porodica i modaliteti radnih aktivnosti članova“ (57-81) Babović, M. Socio-ekonomske strategije i odnosi unutar domaćinstva« (81-101) u Tomanović, S. (prir) (2006) Društvo u previranju, Beograd: ISI FF Babović, M. u Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi (2010) A. Milić i S. Tomanović, prir. Beograd: ISI FF

8. недеља
предавање - Autoritet i porodične vrednosti
A. Milić: Sociologija porodice (str. 194 – 231)

8. недеља
вежбе - Transformacija autoriteta u savremenoj porodici
Ch. Lasch: Narcistička kultura (poglavlja 7 i 8) Ž. Donzelo «Vladanje posredstvom porodice» u Rađanje moderne porodice (131 - 146)

9. недеља
предавање - Roditeljstvo i detinjstvo
A. Milić: Sociologija porodice (str. 174 – 197 i 157 - 174)

9. недеља
вежбе - Roditeljstvo
S. Tomanović – Mihajlović (1997): Detinjstvo u Rakovici (84 - 91 i 135 – 138) Tomanović, S. (2004): “Roditeljstvo u transformaciji: kapitali, problemi, strategije”, u: A. Milić et al. Društvena transformacija i strategije društvenih grupa: svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma, Beograd: ISI FF: 349 - 375. S. Tomanović (2010) „Roditeljstvo“ iz Vreme porodica

10. недеља
предавање - Porodica kao proces
A. Milić: Sociologija porodice (str. 239 - 260)

10. недеља
вежбе - Međugeneracijski odnosi i produžena adolescencija
S. Tomanović “Porodična atmosfera i odnosi generacija” S. Bolčić i A. Milić, ur. Srbija krajem milenijuma (315 – 339) Tomanović, S., Ignjatović, S. (2004) “Mladi u tranziciji: između porodice porekla i porodice opredeljenja”, Beograd: CPA. (posebno str. 40 -43, 46-53)

11. недеља
предавање - Dez/integracija porodice
A. Milić: Sociologija porodice (str. 260 - 275)

11. недеља
вежбе - Porodične krize i poremećaji
Mitić, M. (1997) Porodica i stres, Beograd: Institut za psihologiju FF

12. недеља
предавање - Porodični razvitak. Od kolektiviteta ka ličnostima
A. Milić: Sociologija porodice (str. 275 - 291)

12. недеља
вежбе - Životni ciklus porodice u premodernom društvu
Miterauer i Zider »Nastanak ciklusa savremene porodice« u Rađanje moderne porodice (199-212) Životne putanje pojedinaca u modernom i postmodernom društvu Tomanović, S., Ignjatović, S. (2004) “Mladi u tranziciji: između porodice porekla i porodice opredeljenja”, Beograd: CPA. (posebno strane 40 – 45; 57 – 64)

13. недеља
предавање - Porodica u društvenoj promeni
A. Milić: Sociologija porodice (str. 304 - 324)

13. недеља
вежбе - Izazovi društvenih promena i porodica
M. Petrović; S. Tomanović u Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi (2010) A. Milić i S. Tomanović, prir. Beograd: ISI FF
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Anđelka Milić: Sociologija porodice, Čigoja, Beograd, 2001.
Anđelka Milić: Rađanje moderne porodice, Zavod za udžbenike, Beograd, 1988.
Christopher Lasch: Narcistička kultura (poglavlja 7 i 8), Naprijed, Zagreb, 1986.
Odabrane studije sa posebnog spiska domaćih istraživanja
↑↑↑