Социологија

Курс:
Политичка социологија (докт.)
У оквиру предмета: Политичка социологија
Предавачи: др Слободан Антонићредовни професор
др Јово Бакићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Главни савремени теоријски приступи ауторитаризму и демократији; теорије о распаду Југославије; транснационалне и домаће елите; политичке странке у Србији и цивилно друштво.
Циљ изучавања курса: Владање докторанада теоријским приступима ауторитаризму и демократији; критички став о односу транснационалних и домаћих елита; упознатост и изграђен критички став према основним оквирима и дискурсима, као и теоријским приступима нестанку СФРЈ.
Предуслови за полагање: Интерес за политику и упознатост са социолошким теоријама.
Облици наставе: Предавања, семинари, радионице. Инсистира се на интерактивној настави.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Антонић, С. (2003): «Модернизација», у Антонић, С., Нација у струјама прошлости: огледи о одрживости демократије у Србији. Београд: Чигоја штампа, стр. 51-94.
Антонић, С. (2006): Елита, грађанство, слаба држава: Србија после 2000. Београд: Службени гласник (стр. 279).
Голдхаген, Д. (1998), Хитлерови добровољни џелати, Београд, Б 92
Ђилас, А. (2005) Најтеже питање, есеји, Београд, Артист 2005
Јовић, Д. (2003), Југославија – држава која је одумрла, Прометеј, Загреб
Куљић, Т. (1983), Теорије о тоталитаризму, Београд ИИЦ ССО Србије
Куљић, Т. (2002), Превладавање прошлости, Хелсиншки одбор за људска права, Београд 2002.
Куљић,Т. (2005), Тито, Зрењанин, ГНБ
Куљић,Т.(2006), Култура сећања, Београд, Чигоја
Лаш, К. (1996). Побуна елита: и издаја демократије. Светови, Нови Сад, 1996.
Панарин, А. С. (2007), «Народ без елите: између очаја и наде»; http://www.nspm.org.yu/koment_2007/2007_panarin1.htm (превод: «Народ без элиты: между отчаянием и надеждой», Наш современник, №11, 2001 г.; http://nashsovr.aihs.net/p.php?y=2001&n=11&id=5 ).
Лазић, М. (2005): Промене и отпори, Београд: Филип Вишњић, стр. 61-118.
Павловић, Д. и С. Антонић, (2007): Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године. Београд: Службени гласник.
Петровић, Н. (2005) Психолошке основе помирења – између Срба, Хрвата и Бошњака, Институт за психологију, Бгд 2005.
↑↑↑