Социологија

Курс:
Социјална демографија - општи курс
У оквиру предмета: Социјална демографија
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Kurs obuhvata osnovne elemente demografskog razvitka, tj interakciju demografskih procesa i struktura i društveno – istorijskog i kulturnog razvitka. Naglašava se višestruka uzročnost demografskih procesa, prirodnog (natalitet i mortalitet) i mehaničkog kretanja (migracija) stanovništva, pre svih procesima modernizacije, ali i vice versa, tj uticaj demografskih procesa i struktura koje "pripremaju teren" za nastupajuce drustvene promene.
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je da studenti ovladaju osnovnim znanjima i veštinama iz oblasti socijalne demografije, kao i da budu osposobljeni da samostalno obrade podatke zvaničnih statističkih publikacija (popisa i vitalne statistike), konstruišu i protumace različite tabele, povezane sa raznovrsnim aspektima stanovnistva, njegovim strukturama (starosno-polnom i drugim) i procesima (natalitet, fertilitet, mortalitet, nupcijalitet, migracije), koristeći pri tome, opštu kulturu, informisanost, kao i imaginaciju. Važno je da se shvati posebnosti stanovništva kao kvaliteta nastalog agregiranjem svojstava pojedinaca ali posredovanjem određenog socijalnog okvira (globalnog društva) koji odredjuje načine i stepene povezanosti pojedinačnih osobina i njihove konačne rezultate (ishode).
Предуслови за полагање: Za uspešno pohađanje kursa potrebna su uvodna sociološka znanja, kao i elementarna sposobnost koriscenja kompjutera i pretraživanja po internetu.
Облици наставе: Jedan semestar, 15 x 2 časa predavanja i 15 x 2 časa vežbi;
Обавезе студената: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu, da aktivno učestvuju u vežbama (teorijskim i prakticnim), da se pripremaju za časove ispunjavajući domaće zadatke i da učestvuju u proverama znanja.
Начин оцењивања рада и резултата: Predispitne obaveze do 50 poena (test znanja do 20 poena, seminarski rad do 20), 2 provere znanja - kolokvijumi po 30 bodova. Sve ukupno 100, primenjuje se Pravilnik o ocenjivanju u predispitnim obavezama FF.
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodni cas
/

2. недеља
предавање - Osnovni pojmovi, definisanje predmeta, razvoj demografije

2. недеља
вежбе - Osnovni pojmovi, definisanje predmeta, razvoj demografije

3. недеља
предавање - Izvori podataka o stanovništvu

3. недеља
вежбе - Izvori podataka o stanovništvu

4. недеља
- - Kolokvijum

5. недеља
предавање - Teorija demografske tranzicije

5. недеља
семинар - Teorija demografske tranzicije

6. недеља
предавање - Reprodukcija stanovništva, Natalitet i fertilitet

6. недеља
вежбе - Reprodukcija stanovništva, Natalitet i fertilitet

7. недеља
предавање - Mortalitet

7. недеља
вежбе - Mortalitet

8. недеља
предавање - Porast stanovnistva

8. недеља
вежбе - Porast stanovnistva

9. недеља
- - Kolokvijum

10. недеља
предавање - Stanovništvo, prostor i Migracije

10. недеља
вежбе - Stanovništvo, prostor i Migracije

11. недеља
предавање - Bioloske strukture stanovnistva

11. недеља
вежбе - Bioloske strukture stanovnistva

12. недеља
предавање - Ekonomske strukture, obrazovna, kulturno-antropološke strukture

12. недеља
вежбе - Ekonomske strukture, obrazovna, kulturno-antropološke strukture

13. недеља
предавање - Brak, porodica i domaćinstvo, Nnupcijalitet i divorcijalitet

13. недеља
вежбе - Brak, porodica i domaćinstvo, Nnupcijalitet i divorcijalitet

14. недеља
- - Zavrsna diskusija o demografskim procesima u savremenom drustvu

15. недеља
- - Kolokvijum
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
BOBIĆ MIRJANA (2007) Demografija i Sociologija: Veza ili Sinteza, Beograd: Sluzbeni Glasnik
Општа допунска литература
1. Avramov, Dragana (1993) Pojedinac, porodica i stanovnštvo u raskoraku, Beograd: Naučna knjiga
2. Blagojevic, Marina (1997) Roditeljstvo i fertilitet: Srbija devedesetih, Beograd, ISI FF
3. Bobić, Mirjana (2005) “Migracije sa posebnim osvrtom na izbeglice i interno raseljena lica”, Grupa 484, u Milenkovic, Ivan (prired) Studije o Izbeglistvu< Beograd: Grupa 484.
4. Wertheimer, Baletic, Alica (1999) Stanovnistvo i ekonomski razvitak, Zagreb: MATE
Priručnici: M. Blagojević: Praktikum iz Socijalne Demografije, umnozeno, FF
Priručnici: Publikacije statističkih institucija (Statistički godišnjaci, demografske statistike, knjige popisa)
Priručnici: baze podataka Statističkog zavoda Srbije i drugih, medjunarodnih stat. službi
↑↑↑