Социологија

Друштвени систем и друштвене промене у Србији
Предавачи: др Младен Лазићредовни професор у пензији
др Ирена Петровићасистент
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Начин полагања: писмени-усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑