Социологија

Предавачи: др Милан Вукомановићредовни професор
Изборни курсеви,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милан Вукомановићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмети
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милан Вукомановићредовни професор
Модул - Критичке студије интекултуралности – Перспективе Истока, Модул - Критичке студије интекултуралности – Перспективе Истока / изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑