Социологија

Предавачи: др Александар Молнарредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамердоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Александар Молнарредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамердоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Александар Молнарредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамердоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Александар Молнарредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамердоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑