Социологија

Предавачи: др Милана Љубичићванредни професор
др Слађана Драгишић Лабашредовни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 5.50
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милана Љубичићванредни професор
др Слађана Драгишић Лабашредовни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милана Љубичићванредни професор
др Слађана Драгишић Лабашредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милана Љубичићванредни професор
др Слађана Драгишић Лабашредовни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милана Љубичићванредни професор
др Слађана Драгишић Лабашредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 3
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑