Социологија

Предавачи: др Марија Богдановићпрофесор емеритус
др Владимир Илићредовни професор
др Ева Камерердоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Марија Богдановићпрофесор емеритус
др Владимир Илићредовни професор
др Ева Камерердоцент
Заједнички предмети, Изборни предмети 1, 3
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Марија Богдановићпрофесор емеритус
др Владимир Илићредовни професор
др Ева Камерердоцент
Заједнички предмети, Изборни предмети 1, 3
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑