Социологија

Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмети 2
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмети 2
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑