Социологија

Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмети 1, 3
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑