Социологија

Предавачи: др Милана Љубичићванредни професор
др Слађана Драгишић Лабашредовни професор
Модул - општа социологија, Модул - општа социологија / изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑