Социологија

Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Модул II - Социологија културе,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Модул култура, Модул култура - изборни
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 6
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 11
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑