Социологија

Предавачи: др Милана Љубичићванредни професор
др Слађана Драгишић Лабашредовни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милана Љубичићванредни професор
др Слађана Драгишић Лабашредовни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милана Љубичићванредни професор
др Слађана Драгишић Лабашредовни професор
Заједнички предмети, Изборна позиција 5/1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милана Љубичићванредни професор
др Слађана Драгишић Лабашредовни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑