Andragogija

 • Породично васпитање
  Образовање за живот у породици
  Образовање и социјализација одраслих
  Социјална политика и образовање одраслих
  Образовање за специфичне и кризне животне ситуације
 • Социјална заштита и образовање одраслих
 • 1973 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1980 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СОЦИЈАЛНА СРЕДИНА КАО ФАКТОР УСПЕХА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ)
 • 1989 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ОБРАЗОВАЊЕ КАО КОМПОНЕНТА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОДРАСЛИХ)
 • 2001 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПОРОДИЧНА АНДРАГОГИЈА)
 • 1995 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИЈАЛНА АНДРАГОГИЈА)
 • 1989 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИЈАЛНА АНДРАГОГИЈА)
 • 1981 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА СОЦИЈАЛНО ВАСПИТНОГ РАДА)
 • 1982 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА СОЦИЈАЛНО-ВАСПИТНОГ РАДА)
 • 1977 -  1981 -  Општа педагогија са дидактиком
  Дефектолошки факултет , Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 1990 -  1995 -  Породична педагогија
  Филозофски факултет, Нови Сад, Србија (предавање по позиву)
 • 1993 -  1998 -  Социјална педагогија
  Факултет политичких наука, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2004 -  2005 -  Школа и друштвена средина
  Факултет организационих наука, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2006 -  2008 -  Family Life Education
  Vastra Nylands Folkhogskola, Karjaa, Финска (предавање по позиву)
 • 2005 -  Савет Националне службе за запошљавање, Београд  (Члан)
 • 1977 -  Андрагошко друштво Србије  (чланство)
 • 1995 -  Редакција часописа Андрагошке студије, ИПА, Београд  (чланство)
 • 2007 -  ESREA (European Society for Research of the Education of Adults)  (чланство)
 • 2002 -  Експертскa група за реформу система образовања одраслих Министарства просвете и спорта Републике Србије  (Руководилац)
 • 1998 -  Удружење грађана "Отворени за суседе" Београд  (Председник)
 • 2002 -  Експертска група за реформу система социјалне заштите Републике Србије  (Руководилац)
 • 1996 -  Оснивачки одбор Летње школе социјалних радника балкансих земаља  (Члан)
 • 2007 -  Жири за доделу награде "Боривој Самоловчев" у области андрагогије  (Председник)
 • 1995 -  Светска организација породичних терапеута IFTA  (чланство)
 • 2002 -  Просветни савет Републике Србије  (чланство)
 • 2005 -  Савет Националне службе за запошљавање Београд  (чланство)
 • 2005 -  "World Comiteee for Lifelong Learning, Education and Training"  (чланство)
 • 2002 -  Национални форум "Образовање за све"  (чланство)
 • 2000 -  Образовни форум  (чланство)
 • 2008 -  Члан експертског тима МП Србије за припрему националног извештаја за међународну УНЕСКО конференцију о образовању одраслих CONFINTEA VI  (чланство)
 • 2008 -  2009 - Члан регионалног експертског тима Југоисточне Европе за припрему извештаја за CONFINTEА VI- UNESCO конференцију,  (чланство)
 • 2010 -  2013 - Пројекат «The Second Chance» - Systemic Development of Elementary, Practice Based Adult Education in Serbia
  EU-funded project, GOPA Consultants (главни експерт)
 • 2000 -  2005 - "Образовање - подстицај друштвеној и економској трансформацији Србије"
  Министарство за науку и заштиту животне средине РС, ИПА Филозофског факултета (истраживач)
 • 2006 -  2010 - "Образовање и учење - претпоставке европских интеграција"
  Министарство за науку и заштиту животне средине РС, ИПА Филозофског факултета у Београду (истраживач)
 • 2003 -  2004 - Развој и унапређење наставничких компетенција универзитетских наставника
  Институт за педагогију и андрагогију, Фонд за отворено друштво Београд (руководилац)
 • 2005 -  2008 - "Функционално основно образовање одраслих Рома"
  ИПА, Roma Education Fond, Министарство просвете и спорта РС,НСР  (руководилац)
 • 2007 -  "Успостављање система акредитације програма за обуку професионалаца у области социјалне заштите"
  Министарство за социјална питања РС (координатор експертског тима )
 • 2011 -  2014 - «Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у србији»
  Институт за педагогију и андрагогију (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑