Andragogija

 • Филозофија образовања одраслих
  Андрагошка дидактика
  Развој курикулума
  Когнитивни развој одраслих
 • 1980 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1988 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: РАДНА СРЕДИНА КАО ЧИНИЛАЦ ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНОГ ПОНАШАЊА)
 • 1995 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: УТИЦАЈ САДРЖАЈА ОБРАЗОВАЊА НА РАЗВОЈ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА КОД ОДРАСЛИХ)
 • 2011 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2001 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА АНДРАГОГИЈА)
 • 1996 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА АНДРАГОГИЈА)
 • 1989 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА АНДРАГОГИЈА)
 • 1984 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА АНДРАГОГИЈА)
 • 2007 -  Андрагогија рада
  Фулозофски факултет, Никшић, Црна Гора (циклус предавања)
 • 2007 -  2007 -  Развој програма образованја
  Учитељски факултет, Лепосавић, Србија (циклус предавања)
 • 2002 -  Balkans Association for Pedagogy and Education, Thesaloniky, Greece  (чланство)
 • 1994 -  Андрагошке студије, Филозофски факултет - Институт за педагогију и андрагогију, Београд, Главни и одговорни уредник  (чланство)
 • 2000 -  2006 - Председник Андрагошког друштва Србије  (чланство)
 • 2003 -  2004 - Министарства просвете и спорта Републике Србије  (Члан тима за реформу образовања одраслих )
 • 2003 -  2004 - Министарство просвете и спорта Републике Србије  (Члан тима за реформу среднјег стручног образовања )
 • 2006 -  2009 - Филозофски факултет у Београду  (продекан за финансије)
 • 2009 -  2012 - Филозофски факултет у Београду  (продекан за финансије)
 • 2002 -  2005 - Образовање - подстицвај друштвено-економској трансформацији Србије
  Филозофски факултет, Институт за педагогију и андрагогију
 • 2006 -  Образовање и учење - претпоставка европских интеграција
  Филозофски факултет, Институт за педагогију и андрагогију
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑