Andragogija

  • 2006 - основне студије - Филолошки факултет
  • 2012 - наставник страног језика - Филозофски факултет у Београду
    (ужа научна област: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑