Andragogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 28.05. 2019.
  • уплата најкасније до: 24.05. 2019.
  • провера услова и приговори: 29.05. 2019.
  • испити: од 03. до 12.06. 2019.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
05.06. у 10.00 106

Општа психологија
03.06. у 11.00 105

Основи педагогије
12.06. у 14.00 амф.

Статистика у истраживању образовања
06.06. у 14.00 амф.

Историја образовања одраслих
07.06. у 10.00 103

Основи психологије личности
03.06. у 11.00 105

Андрагошка дидактика
05.06. у 12.00 106

Компаративна андрагогија
07.06. у 10.00 103

Образовање одраслих и економски развој
06.06. у 8.00 амф.

Основе психологије учења
03.06. у 11.00 105

Основи социјалне психологије
03.06. у 13.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
10.06. у 9.00 амф.

Психологија зрелог доба и старења
10.06. у 9.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
04.06. у 12.00 103

Филозофија образовања одраслих
12.06. у 11.00 105

Андрагогија рада
03.06. у 11.00 101

Андрагогија рада (по старом програму)
03.06. у 13.00 272

Политика и системи образовања одраслих
06.06. у 11.00  04.06. у 12.00, 101 105

Систем и организација образовања одраслих
04.06. у 12.00 101

Теорија организације образовања
04.06. у 12.00 101

Организација образовања одраслих
04.06. у 12.00 101

Учење одраслих
08.06. у 10.00 104

Методологија андрагошких истраживања
05.06. у 11.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
05.06. у 11.00 амф.

Истраживачке оријентације у андрагогији
05.06. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
05.06. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
05.06. у 11.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
04.06. у 12.00 101

Менаџмент и маркетинг у образовању
04.06. у 12.00 101

Менаџмент у образовању
04.06. у 12.00 101

Образовање старих
12.06. у 12.00  10.06. у 14.30, 103 211

Планирање образовања одраслих
11.06. у 13.00 105

Планирање кадрова и образовања
11.06. у 13.00 105

Социјална андрагогија
10.06. у 14.30 103

Андрагогија комуникација и медија
03.06. у 12.00 103

Андрагогија масовних комуникација
03.06. у 12.00 103

Породична андрагогија
10.06. у 14.30 103

Развој људских ресурса
11.06. у 15.00 267

Андрагогија слободног времена
03.06. у 12.00 103

Стручно образовање одраслих
05.06. у 13.00 101

Функционална писменост и кључне компетенције
04.06. у 12.00 101Изборни предмети са одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
05.06. у 11.30 278

Образовање одраслих за животну средину
04.06. у 10.00 103

Он-лајн образовање одраслих
11.06. у 18.00 106

Online образовање
11.06. у 18.00 106

Вештине саветовања у образовању одраслих
05.06. у 11.30 278

Драмске технике у образовању одраслих
05.06. у 11.30 278

Образовање и рекреација одраслих
05.06. у 11.30 278

Анализа потреба за вештинама и обукама
05.06. у 13.00 101

Социјализација одраслих
12.06. у 12.00 211

Маркетинг у образовању одраслих
04.06. у 12.00 101

Образовање и комуникационе вештине одраслих
05.06. у 11.30 278

Квалитет у образовању одраслих
03.06. у 11.00 101

Образовање лидера
04.06. у 12.00 101

Организација која учи
11.06. у 15.00 267

Пенолошка андрагогија
12.06. у 14.00 267

Регрутовање и селекција људских ресурса
11.06. у 15.00 267Изборни предмети са других одељења
Општа психопатологија
10.06. у 17.00 амф.
↑↑↑