Andragogija

Историја образовања одраслих
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑