Andragogija

Андрагошка дидактика
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
др Александар Булајићдоцент
др Виолета Орловић Ловренванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑