Andragogija

Развој курикулума у образовању одраслих
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александар Булајићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑