Andragogija

Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
Тамара Плећаш
Саша Поповићасистент
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
Тамара Плећаш
Саша Поповићасистент
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
Тамара Плећаш
Саша Поповићасистент
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑