Arheologija

 • Методика наставе шпанског језика
  Шпански језик струке
 • 1979 - основне студије - ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
 • 2002 - предавач - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ШПАНСКИ ЈЕЗИК)
 • 2007 - наставник страног језика - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ШПАНСКИ ЈЕЗИК)
 • 2006 -  Друштво за стране језике и књижевност Србије  (чланство)
 • 1980 -  Удружење научних и стручних преводилаца Србије  (чланство)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑