Arheologija

 • историја античке књижевности, старохришћанска књижевност, античко наслеђе у српској књижевности и култури
 • 1994 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1999 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПОЗИТИВНИ ТЕОРЕТСКИ СТАВОВИ СТАРИХ ХРИШЋАНСКИХ ПИСАЦА ПРЕМА АНТИЧКОМ КЊИЖЕВНОМ НАСЛЕЂУ)
 • 2004 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЦРКВЕНИ КЛАСИЦИЗАМ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ)
 • 2020 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2013 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2004 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: РИМСКА КЊИЖЕВНОСТ)
 • 2000 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА РИМСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ)
 • 1996 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА РИМСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ)
 • 2016 -  Хришћанство и грчко-римска цивилизација
  Православни богословски факултет, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 1998 -  2009 - Lucida intervalla: prilozi Odeljenja za klasične nauke - члан Уредништва  (чланство)
 • 2005 -  2010 - Верски и национални идентитет у визелној култури новог века
  Министарство науке (сарадник на пројекту)
 • 2006 -  2009 - Античка и српска реторика
  Матица српска (сарадник на пројекту)
 • 2011 -  Представе идентитета у уметности и вербално-визуелној култури новог доба
  Министарство науке (сарадник на пројекту)
↑↑↑