Arheologija

  • језик струке
    лексикологија
    терминологија
    примењена лингвистика
    методика наставе страних језика
  • 2004 -  Друштво за стране језике и књижевности Србије  (чланство)
↑↑↑